Rendeletek

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁLYOS RENDELETEI
TÁRGYUK SZERINT CSOPORTOSÍTVA

VAGYONGAZDÁLKODÁS, TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS, TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ ÉV ZÁRSZÁMADÁSA

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL
Száma: 6/1999. (VI. 16.)
Hatályos: 2012. 10. 24-tól

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYZETVÉDELMI ALAPJÁRÓL
Száma: 14/2008. (VI. 25.)
Hatályos: 2008. 06. 25-től

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL
Száma: 9/2009. (VI. 25.)
Hatályos: 2012. 03. 26-tól

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Száma: 1/2010. (I. 28.)
Hatályos: 2010. 01. 28-tól
MÓDOSÍTOTTA:
Száma: 6/2010. (III. 25.)
Hatályos: 2010. 03. 25-től
MÓDOSÍTOTTA:
Száma: 11/2010. (VIII. 16.)
Hatályos: 2010. 08.23-től
MÓDOSÍTOTTA:
Száma: 13/2010. (IX. 15.)
Hatályos: 2010. 09. 15-től
MÓDOSÍTOTTA:
Száma: 18/2010. (XI. 29.)
Hatályos: 2010. 11. 29-től

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Száma: 9/2010. (IV. 15.)
Hatályos: 2010. 04. 15-től

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Száma: 21/2010. (XII. 20.)
Hatályos: 2011.01.01-től

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Száma: 1/2011. (I. 31.)
Hatályos: 2011.01.01-től
Mellékletek
MÓDOSÍTOTTA:

Száma: 7/2011. (II. 16.)
Hatályos: 2011.02.16-tól

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

16/2011 Költségvetési rendelet módosítás mellékletei

Száma: 16/2011. (IX. 12.)
Hatályos: 2011.09.12-től

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Száma: 8/2012. (IV. 23.)
Hatályos: 2012.04.23-tól

A 2012. évi költségvetési rendelet
Száma: 1/2012. (II. 13.)
Hatályos: 2012.01.01-jétől
Melléklet
Indoklás
Melléklet

2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Száma: 7/2012. (IV. 23.)
Hatályos: 2012.04.23-tól
Mellékletek

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK, KÖZMŰVELŐDÉS

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI FELADATAIRÓL
Száma: 2/2002. (II. 13.)
Hatályos: 2002. 02. 14-től

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL
Száma: 3/2002. (II. 27.)
Hatályos: 2012. 10. 24-től

A HÁZIORVOSI KÖRZET MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Száma: 8/2002. (VI. 26.)
Hatályos: 2002. 07. 01-től

A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL
Száma: 22/2007. (IX. 5.)
Hatályos: 2012. 07. 01-jétől

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS A CSATORNASZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Száma: 22/2011. (XII. 19.)
Hatályos: 2012. 01. 01-től

A KÖZKIFOLYÓK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL
Száma: 11/2012. (V. 21.)
Hatályos: 2012. 06. 01-jétől

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Száma: 4/2009. (III. 26.)
Hatályos: 2012. 02. 13-tól

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Száma: 18/2009. (XI. 26.)
Hatályos: 2010. 01. 01-től

ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK, KÖZTERÜLETHASZNÁLAT, ÁLLATTARTÁS, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL
Száma: 10/2002. (X. 3.)
Hatályos: 2002. 10. 03-tól

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL
Száma: 13/2012. (VIII. 27.)
Hatályos: 2012. 10. 01-jétől

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL
Száma: 9/2004. (IV. 14.)
Hatályos: 2012. 10. 24-től

AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
Száma: 16/2012. (X. 24.)
Hatályos: 2012. 11. 01-től

A NÖVÉNYEK ÜLTETÉSI ÉS TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGÁRA VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL
Száma: 16/2005. (XI. 23.)
Hatályos: 2005. 11. 26-tól

ATKÁR KÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI TERÜLETEINEK ÉS ÉRTÉKEINEK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL
Száma: 15/2008. (VI. 25.)
Hatályos: 2008. 06. 25-től

AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Száma: 16/2008. (VI. 25.)
Hatályos: 2008. 06. 25-től

SZESZESITALFOGYASZTÁS

A SZESZESITAL FOGYASZTÁSÁNAK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSÁRÓL
Száma: 19/2007. (VI. 27.)
Hatályos: 2007. 07. 01-től

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE,
AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI, KITÜNTETÉSEI

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL
Száma: 10/1995. (V. 31.)
Hatályos: 1995. 06. 01-től

A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL
Száma: 17/1997. (XII. 17.)
Hatályos: 1997. 12. 18-tól

KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
Száma: 13/1999. (XII. 15.)
Hatályos: 1999. 12. 15-től

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Száma: 11/2007. (III. 14.)
Hatályos: 2012. 02. 13-tól

ADÓK

A HELYI ADÓKRÓL
Száma: 19/2011. (XI. 28.)
Hatályos: 2012. 01. 01-től

A TELEPÜLÉSI FORGALMI ÉRTÉKEKRŐL A LUXUSADÓ KISZÁMÍTÁSÁHOZ

Száma: 6/2006. (III. 29.)
Hatályos: 2006. 03. 29-től

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Száma: 7/2006. (III. 29.)
Hatályos: 2012. 02. 13-tól

ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI JUTTATÁSOK

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSOKRÓL, VALAMINT SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI TÁMOGATÁSOKRÓL
Száma: 7/2002. (VI. 26.)
Hatályos: 2002. 06. 26-tól

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL
Száma: 13/2005. (X. 26.)
Hatályos: 2005. 11. 01-től

A JÁTÉKTERMEK, KÁRTYATERMEK ÉS JÁTÉKKASZINÓK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEIRŐL
Száma: 15/2010. (X. 25.)
Hatályos: 2010. 10. 25-től

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL
Száma: 3/1996. (I. 31.)
Hatályos: 2011. 12. 19-től