ATKÁRI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS GONDOZÁSI NONPROFIT KFT.

Székhely: 3213 Atkár, Fő út 70.
Adószám:  21117187-2-10.
Statisztikai számjel: 21117187-3700-572-10.
Cégjegyzékszám: 10-09-029690

Ügyvezető: Erdélyi László
Jogiszonyának jellege: megbízás (díjazásban nem részesül, jogviszonyának megszűnése esetén juttatásra nem jogosult)

Felügyelőbizottsági tagok
(jogiszonyuk jellege: megbízás):
Patócs Attila
Beneiné Sőregi Ágnes
Fülöpné Erdélyi Mária
Díjazásban nem részesülnek, jogviszonyuk megszűnése esetén juttatásra nem jogosultak

Könyvvizsgáló:
Fekete Iván
(díjazásban nem részesül, jogviszonyának megszűnése esetén juttatásra nem jogosult)

Elérhetőség:
+36 37 351 021
e-mail: ph@atkar.hu