Hírek, közlemények

TÁJÉKOZTATÓ

A 2023.évi ebösszeírásról

Az állatok kíméletéről és védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) 42/B. §-a értelmében az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végezni. Az ebösszeírás során az önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az önkormányzat jogosult kezelni az állatvédelmi törvény 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Tájékoztatom a Tisztelt ebtartókat, hogy 2023. április 19-től 2023. május 15-ig Atkár község közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírást a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Atkári Kirendeltségének munkatársai végzik, akik 2023. április 19-ig juttatják el az ebtartók részére az ebösszeíró adatlapokat. Az adatlapot az ebtartóknak ebenként kell kitölteni. Az adatlap kitöltésében az ebösszeírást végző Dugnovics Csabáné ügyintéző (tel.: 06-37-351-021) nyújt segítséget ügyfélfogadási időben a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Atkári Kirendeltségén.

A kitöltött adatlapokat a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Atkári Kirendeltségén (3213 Atkár, Fő út 70.) szükséges leadni 2023. május 15-ig Dugnovics Csabáné ügyintézőnek vagy amennyiben ez az ebtartók távolléte esetén nem lehetséges, azokat levélben is el lehet juttatni a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Atkári Kirendeltségére (3213 Atkár, Fő út 70.) a megadott határidőig.

FONTOS!

– Az összeíró lapot abban az esetben is vissza kell juttatni, ha az ingatlanon nem tartanak ebet, ekkor az adatlap elején található, „nincs eb a háztartásomban” aláhúzása, és a lap végén található keltezés, lakcím, név és aláírás kitöltése jelenti az adatszolgáltatást.

– Ebenként külön adatlap szükséges. Pótlap letölthető a weboldalról, illetve személyesen kérhető a Hivatalban.

– Az adatlapot/adatlapokat a megfelelő okmányok alapján, pontosan és hiánytalanul kell kitölteni!

– Az ebösszeírásban való részvétel kötelező!

– Az adatokban bekövetkezett változást, kötelező 15 napon belül jelenteni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebösszeíró lap visszajuttatásának elmulasztása esetén az állattartó 150.000,- Ft bírsággal sújtható!

Az összeírás eredményességének biztosítása érdekében kérem a Tisztelt Lakosság segítő közreműködését és az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését.

Atkár, 2023. április 11.

Jancsovics-Hegedűs Hajnalka,

a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője nevében és megbízásából:

Márkus Sándor

aljegyző